Huisartsenwachtpost in het weekend

Mechelsesteenweg 70
2220 Heist-o/d-Berg
0900-20002 (eerst telefoneren hoeft niet)

Huisartsenwacht in de week (enkel 's nachts)
Eerst telefoneren: 0900-20002


Wat brengt u mee op raadpleging?
Uw identiteitskaart en enkele klevers van het ziekenfonds.
Bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid of interim-werk het formulier ‘vertrouwelijk’.
Bij een sportongeval, een ongelukje op het werk of de school de nodige verzekeringsformulieren.
Eventueel een lijst met thuismedicatie. Attesten nodig bij sommige medicamenten.

Afspraken
Afspraken kunnen best via computer gemaakt worden tot enkele uren van het gewenste afspraakuur.
Vanaf 1 uur voor de start van de consultatie, kan voor die consultatie geen afspraak via www.doktervanhulsel.be meer gemaakt worden.
Raadplegingen op afspraak kosten niet meer!
Gelieve zo mogelijk 10 minuten voor het verkregen uur aanwezig te zijn.
Voor een spoedgeval belt u best rechtstreeks naar het telefoonnummer van de praktijk: 015/224455.

Huisbezoeken

Huisbezoeken, tenzij dringend, aanvragen vóór 10u30 zodat de planning efficiënt kan verlopen.

Globaal Medisch Dossier
Wij kunnen als erkend en geaccrediteerd huisarts voor u een globaal medisch dossier (=GMD) openen of hernieuwen. Het globaal medisch dossier biedt u een kwaliteitsvolle zorg aan een lager tarief. Het ziekenfonds betaalt aan elke patiënt die dit wenst de kosten voor het openen van het GMD en geeft u een remgeldvermindering.

Voorschriften/Attesten
Telefonisch voorschriften of attesten (voor kinesitherapie, logopedie, …) laten uitschrijven zonder voorafgaande medische raadpleging is wettelijk gezien verboden. Voorschriften kunnen dus niet voor derden worden meegegeven.